نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ آیلتس

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ آیلتس

900 600 admin

نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

نمره های داده به شما عزیزان می تواند به شکل نمره کاملی ارایه شود و یا با بارم 0.5 نیز همراه شود. نمره کلی آیلتس شما نیز به شکل نزدیک ترین نمره رو به بالا بررسی می شود.

ممتحین آیلتس از معیار های خاصی برای نمره دهی مکالمه آیلتس استفاده می کنند. این معیار ها بر اساس 4 بخش در مکالمه می باشند : روان صحبت کردن و مرتبط صحبت کردن نسبت به موضوع ، دایره لغات ، دایره تنوع گرامری ، تلفظ صحیح . هر یک از این بخش ها به شکل مساوی در نمره اصلی شما عزیزان موثرند و 25% از بارم کلی را شامل می شوند

 4 معیار اصلی نمره دهی اسپیکینگ آیلتس کدامند؟

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ آیلتس

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ آیلتس

در کل، بر عکس رایتینگ، در اسپیکینگ “چگونه گفتن” اهمیت بیشتری نسبت به “چه چیزی” گفتن دارد.

اگزمینر طبق جدول توصیفی speaking band descriptor) ) به هر کدام از چهار فاکتور فوق نمره‌ای بین ۱ تا ۹ میدهد ( از نظر تکنیکی و زبانشناسی بسیار بعید است که فاصله این فاکتور ها بیش از دو نمره شود: یعنی مثلاً کسی در فلونسى یا روان صحبت کردن پنج بگیرد ولی در تلفظ نمره هفت یا هشت کسب کند )

نکته مهم این است که طبق band descriptor اسپیکینگ، پس از نمره دهی ممتحن، نمره به صورت ریاضی و رو به بالا ( مانند نمره اورال) گرد نمی شود.بلکه رو به پایین گرد می‌گردد!

مثلاً اگر شما در سه فاکتور ۷ کسب کنید ولی در یک فاکتور ۶، آنگاه نمره شما ۶٫۵ می شود و نه ۷!

نکته:حتماً و به صورت جدی روی ضعیف ترین فاکتورهای خود کار کنید و آنها را بهبود بخشید چرا که نمیتوان با مثلاً افزایش شدید دانش واژگانى ضعف مفرط گرامر را پوشش داد.

این توصیف ها بر پایه 4 عامل اصلی

1) Fluency and Coherence یا روانی و منسجم صحبت کردن، ( نبود مکث بیش از حد، تکرار بی مورد و من من کردن…)

2)Lexical resource یا دایره لغات، واژگان درست و مناسب و سطح بالا ( نمره بالای هفت فقط مختص کسانی است که از واژگان سطح بالای مرتبط به موضوع استفاده میکنند: کالوکیشن ها، اصطلاحات و ایدیوم ها و واژگان کم کاربرد ولی مرتبط به موضوع )

3) Grammatical Range and accuracy یا ساختارهای دستوری و درست به کار بردن جمله ها، گرامر درست و سطح بالا(نمره بالای هفت فقط مختص کسانی است که گرامر پیچیده را روان و گسترده و طبیعی استفاده میکنند: کلاز های وابسته، انواع شرطی ها،

4) Pronunciation یا تلفظ  میباشند. تلفظ ( دقت کنید که تلفظ ارتباطی با لهجه بریتیش یا امریکن… ندارد، بلکه رعایت فاکتورهای “استرس”، “اینتونیشن” و “چانکینگ” است.)

 

نمرات اسپیکینگ آیلتس

نمره 9

 • نمره تلفظ بُرد و درستی گرامر منابع واژگان انسجام و سلاست
 • تلفظ با ظرافت کامل و دقیق
 • درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.
 • مشخص نیست native نیست.
 • بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.
 • مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند slip))
 • در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.
 • زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست همانند یک Native Speaker صحبت می کند.
 • نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.
 • اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفتگویش است، نه به خاطر اینکه به دنبال ساختارهای گرامری یا لغات خاصی می گردد.
 • صحبتش را کاملا منسجم و طبقه بندی شده ارایه می کند و هرجا که لازم باشد، به درستی و به صورت حرفه ای از عبارات ربط دهنده مناسب استفاده می کند.
 • موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

نمره8

 • تلفظ با ظرافت عالی و دقیق
 • درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.
 • زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.
 • بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.
 • اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.
 • منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.
 • با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند ولی به ندرت اشتباه هم می کند.
 • کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد.
 • نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.
 • اگر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفتگویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.
 • موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

نمره 7

 • تمام ویژگی های لازم برای نمره ۶ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۸ نمی رسد. ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.
 • جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.
 • در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.
 • گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.
 • عبارات و جملات را به خوبی paraphrase می کند و توضیح می دهد.
 • بدون اینکه انسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.
 • گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغات می کند.
 • بعضی از موقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.
 • از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند connectives & discourse markers) ) و کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.

نمره 6

 • کنترل نسبی روی تلفظ
 • گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.
 • علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.
 • ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
 • اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.
 • دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های
 • نابه جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.
 • عبارات و جملات را با موفقیت paraphrase می کند و توضیح می دهد
 • می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.
 • از کلمات ربط استفاده می کند (connectives & discourse markers) اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.

نمره 5

 • تمام ویژگی های لازم برای نمره ۴ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۶ نمی رسد. · ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آن ها معقول می باشد
 • جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند. تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.
 • عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست.
 • جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کُندی صحبت می کند.
 • از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند. (connectives & discourse markers)
 • ساختارهای ساده را نرم و روان و منسجم تولید می کند اما در ساختارهای پیچیده دچار مشکلات fluency است.

نمره4

 • تلفظی محدود دارد.
 • شاید تلاش کند تلفظ خوب باشد اما اغلب نمی تواند.
 • اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.
 • جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate دیده نمی شود.
 • اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.
 • می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.
 • انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.
 • معمولا paraphrase نمی کند.
 • بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کُندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.
 • جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ربط ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.

نمره 3

 • از نمره ۲ بهتر است اما به نمره ۴ نمی رسد.
 • تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.
 • اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارت را حفظ شده تحویل دهد.
 • برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند .
 • برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.
 • مکث های طولانی مدت دارد.
 • حتی جملات ساده را به سختی به یکدیگر ربط می دهد.
 • پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.

نمره 2

 • تلفظ ها اغلب نامفهوم است.
 • جملات ساده را هم نمی تواند بسازد یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.
 • پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.
 • ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.
 • توانایی برقراری ارتباط وجود ندارد!

نمره 0

 • در امتحان شرکت نکرده و غایب است.

 

ایمان یعنی برداشتن قدم اول

وقتی تمام مسیر در تاریکی است.


به وب سایت استاد فرزاد جلالیان خوش آمدید

وب سایت استاد جلالیان به منظور تعامل بیشتر با دانشجویان و معرفی خدمات و آموزش ها برای کاربران راه اندازی شده است. با آموزه های استاد جلالیان ، زبان انگلیسی دیگر سخت و دشوار نخواهد بود.

با ما همراه باشید.

پشتیبانی:  شبانه روزی

آموزش مکاتبه ای

آموزش مجازی

آموزش حضوری