نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ تافل

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ تافل

1200 684 admin

معیارهای نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ تافل

به گونه ای که مشاهده میشود سیستم نمره دهی و شمارش نمره آزمون دهندگان در بخش اسپیکینگ بر معیارهایی همچون روان صحبت کردن، بهره گیری مناسب از واژگان و ساختارهای دستوری میباشد.

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ تافل

نمره دهی و تصحیح اسپیکینگ تافل

تخمین نمره نهایی اسپیکینگ تافل اینترنتی

روندی که برای تخمین نمره‌ی تعدیل شده اسپیکینگ طی می‌شود هم مشابه قسمت رایتینگ است. با این تفاوت که هر یک از سوالات اسپیکینگ بر اساس جدول معیارهای نمره‌دهی اسپیکینگ تافل نمره‌ای از ۴۴ دریافت می‌کند. در نهایت، نمره‌ی خام شما با جمع نمرات هر ۶ سوال از ۲۴ محاسبه می‌شود. در اینجا باز هم شما می‌توانید از تبدیل خطی نمرات از مقیاس ۲۴ به ۳۰ استفاده کنید، یا توجه به روش ETS در تعدیل نمرات، نمره نهایی خود را از  طبق جدول زیر از مقیاس ۳۰ حساب کنید.

 

نمره اسپیکینگ تافل از 24 نمره تعدیل شده اسپیکینگ تافل از30
0 0
1 1
2 3
    3 4
4 5
5 6
6 8
7 9
8 10
9 11
10 13
11 14
         12   15
13 17
14 18
15 19
16 20
17 22
18 23
19 24
20 26
21 27
22 28
23 29
24 30

 

نمره دهی اسپیکینگ تافل

در مهارت Speaking یا همان بخش مکالمه آزمون تافل

نمره بین 26 الی 30 خوب

نمره 18 الی 25 معقول و قابل قبول

نمره 10 الی 17 توانایی محدود داوطلب را نشان می دهد و نمرات زیر 9 ضعیف محسوب می شوند.

 

 نمرات تافل

سوالات ۱ و ۲ اسپیکینگ تافل پاسخهای شما نمره‌ای بین صفر تا ۴ دریافت میکنند و سپس با سیستم مقیاس بندی ETS نمره‌ی همه‌ ی قسمتها روی هم به مقیاس صفر تا ۳۰ تبدیل میشوند.

نمره ۴ از ۴:

تشریح کلی: پاسخ موارد خواسته شده  در این تمرین را به خوبی رعایت میکند و حداکثر خطاهای کوچکی در کامل بودن دارد. پاسخ کاملا مفهوم و روشن بوده و بحث را قوی و منسجم بیان میکند. پاسخی در این سطح تمامی این خصوصیات را دارد:

انتقال مطلب: بیان روان با سرعت  مناسب، صریح و واضح دارد. ممکن است خطاهای کوچکی در تلفظ یا لحن وجود داشته باشد که روی فهم مطلب تاثیرگذار نیست.

زبان: پاسخ باید توانایی استفاده موثر گرامر و لغات را نشان دهد. پاسخ باید استفاده‌ی خودبخودی از زبان و کنترل مناسب روی ساختارهای اساسی و پیچیده (در صورت نیاز) را نشان دهد. خطاهای کوچکی که در معنی تاثیرگذار نباشند نیز ممکن است وجود داشته باشند.

توسعه‌ی مطلب: پاسخ باید قوی بوده و برای جواب دادن به سوال مطرح شده کافی باشد. به صورت کلی منسجم با توضیحات کافی بوده و ارتباط بین ایده‌ها به صورت واضح بیان شده باشند. (یا یک توالی مشخص از ایده‌ها وجود داشته باشد.

نمره ۳ از ۴:

تشریح کلی: این پاسخ به خوبی به سوال جواب میدهد، اما ممکن است کامل نباشد. به صورت کلی قابل فهم و منسجم است و تا حد خوبی سلیس و روان بیان شده است. اگرچه اشکالات قابل توجه در بیان ایده‌ها وجود دارد. جوابی در این سطح با حداقل دو تا از این موارد توصیف میشود.

انتقال مطلب: به صورت کلی واضح صحبت شده است و طرز بیان سلیس است. اگرچه مشکلاتی در تلفظ و لحن یا سرعت صحبت کردن مشاهده میشود که ممکن است باعث شود شنونده در گوش دادن به آن با مشکل مواجه شود. (اگرچه این موضوع روی مطلب کلی تاثیر گذار نیست)

زبان: این پاسخ به خوبی و به صورت  خودبخودی از گرامر و لغات استفاده کرده و ایده‌ها به صورت منسجم بیان شده اند. ممکن است از برخی ساختارهای گرامری یا لغات به صورت دقیقا درست استفاده نشده باشد. این موضوع ممکن است روان بودن کلی را تحت تاثیر قرار دهد اما در انتقال پیام اصلی خللی ایجاد نمیکند.

توسعه‌ی مطلب: پاسخ به صورت کلی  منسجم و قوی است و ایده‌ها و اطلاعات مرتبطی را بیان میکند. در توسعه‌ی کلی مطلب ممکن است مشکلاتی باشد که معمولا به خاطر عدم بیان جزئیات یا مثالهای خاص کافی باشد. ارتباط بین ایده‌ها نیز ممکن است به وضوح مشخص نشده باشد.

نمره ۲ از ۴:

تشریح کلی: این پاسخ  به سوال مطرح شده جواب مرتبطی میدهد اما توسعه‌ی مطلب محدود است. بیان روان مطالب در آن دیده میشود اما ممکن است انتقال یا انسجام کلی مطلب مشکلاتی داشته باشد؛ حتی در برخی موارد این مشکلات مفهوم را نیز خراب کرده اند. جوابی در این سطح با حداقل دو تا از این موارد توصیف میشود

انتقال مطلب: صحبتها به صورت کلی واضح هستند، اگرچه ممکن است به دلیل مشکل در بیان، لحن نامناسب، یا تپقها یا سرعت نامناسب شنونده با فهمیدن آن راحت نباشد. ممکن است معنی نیز در مواردی خراب شده باشد.

زبان: پاسخ نشان دهنده‌ی گستره‌ی  محدودی از گرامر و لغات است. این محدودیتها اغلب باعث خلال در بیان کامل ایده‌ها میشود. در بیشتر قسمتها تنها ساختارهای اساسی و ساده به صورت روان بیان شده‌اند. ساختارهای گرامری و لغات ممکن اس ساده یا فقط پیشنهادی باشند و ارتباط نامفهومی بین آنها برقرار شده باشد (مثل بیان لیست وار مطالب، عطف و …)

توسعه‌ی مطلب: پاسخ به سوال مربوط است، اگرچه تعداد ایده‌های بیان شده یا توسعه آنها محدود است. بیشتر ایده‌های اساسی مطرح شده اند و جزئیات و مثالهایی که از آنها حمایت کنند محدود هستند. در برخی مواقع مفاهیم مرتبط با موضوع به صورت مبهم بیان شده یا تکرار شده اند. ارتباط بین ایده‌ها نیز ممکن است ناواضح باشد.

نمره ۱ از ۴:

تشریح کلی: این پاسخ بسیار مطالب محدودی را شامل میشود و یا انسجام بسیار محدودی دارد و ربط کمی هم با صورت سوال دارد یا بیشتر مطلب نامفهوم است. پاسخی در این سطح با حداقل دو تا از این موارد توصیف میشود.

انتقال مطلب: اشکالات زیاد در تلفظ، تاکید، و لحن بیان که باعث شود شنونده برای فهمیدن مطلب با مشکل زیادی مواجه شود. انتقال مطلب همراه با تپق زیاد بوده یا تلگرافی باشد؛ مکثها و شکهای زیادی در آن شنیده شود.

زبان: گستره‌ی گرامر و لغات استفاده شده تا  حد زیادی بیان ایده‌ها و ارتباط بین ایده‌ها را محدود کند. برخی پاسخهای در این سطح ممکن است تا حد زیادی روی استفاده از جملات تمرین شده و فرموله شده تمرکز داشته باشند.

توسعه‌ی مطلب: مطلب بیان شده ربط کمی به سوال داشته باشد. مواردی غیر از ایده های اصلی بیان نشده باشد. گوینده ممکن است برای تکمیل پاسخ خود به صحبت کردن بی‌مورد ادامه دهد یا تا حد زیادی از تکرار مطالب یا تکرار صورت سوال استفاده کند.

نمره ۰ از ۴:

هیچ پاسخی داده نشده باشد یا پاسخ هیچ ربطی به سوال نداشته باشد.

همانطور که مشاهده میکنید معیارهای نمره دهی به اسپیکینگهای ترکیبی بسیار شبیه به معیارهای نمره دهی به اسپیکینگهای مستقل هستند و تفاوت در طرز توسعه مطالب دیده میشود

 

 

ایمان یعنی برداشتن قدم اول

وقتی تمام مسیر در تاریکی است.


به وب سایت استاد فرزاد جلالیان خوش آمدید

وب سایت استاد جلالیان به منظور تعامل بیشتر با دانشجویان و معرفی خدمات و آموزش ها برای کاربران راه اندازی شده است. با آموزه های استاد جلالیان ، زبان انگلیسی دیگر سخت و دشوار نخواهد بود.

با ما همراه باشید.

پشتیبانی:  شبانه روزی

آموزش مکاتبه ای

آموزش مجازی

آموزش حضوری